Καλωσορίσατε στο OPENSHOPS.GR την πλατφόρμα υποστήριξης των δικαιούχων της δράσης e-λιανικό.

Σκοπός της δράσης "e-λιανικό" είναι η επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης (ΚΑΔ 47), για την απόκτηση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) ή την αναβάθμισή του, σε περίπτωση που ήδη διαθέτουν.

Η Πλατφόρμα OPENSHOPS.GR λειτουργεί υπό την εποπτεία και την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σκοποί της πλατφόρμας

Στους σκοπούς λειτουργίας της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβάνονται:

1. Η ενημέρωση και η διαρκής υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τη δράση "e-λιανικό".

2. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων της δράσης "e-λιανικό".

3. Η συμβουλευτική προς τους τελικούς δικαιούχους σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης "e-λιανικό", καθώς και σε τεχνικά ζητήματα, σχετικά με τον ορθό σχεδιασμό, υλοποίηση και αποτελεσματική λειτουργία του eshop τους.

4. Η οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα απαιτηθεί κατά τη φάση υλοποίησης του eshop.

Δωρεάν Υπηρεσίες Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα παρέχει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ στις επιχειρήσεις δικαιούχους της δράσης εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως:

1. Η ορθή και έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους, καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκρισή της, εφόσον διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

2. Η επιχείρησή, ούτε πριν ούτε μετά την έγκριση της αίτησής, δεν δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με τον προμηθευτή που θα επιλέξει για την κατασκευή του eshop ή για την προμήθεια του προβλεπόμενου εξοπλισμού.

3. Μέσω της Πλατφόρμας η επιχείρηση αποκτά έναν προσωπικό τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα της παρέχει διαρκώς έγκυρες πληροφορίες και άμεση υποστήριξη για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες της δράσης, από την υποβολή και την αξιολόγηση της αίτησης, μέχρι και την ολοκλήρωση του eshop, την τελική πιστοποίηση και εκταμίευση της ενίσχυσης.

4. Η επιχείρηση, πλέον των παραπάνω, θα λάβει μια σειρά συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως σεμινάρια για πωλήσεις στο Διαδίκτυο και ψηφιακό μάρκετινγκ, καθώς και πληροφορίες για επιπλέον επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις που μπορεί να λάβει, μέσω της ένταξης της σε μελλοντικές δράσεις.